อาจารย์สุนทร ปราบเขต รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำรับรองการปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560