ร่วมศึกษาดูงานในพื้นที่อำเภอละงู จังหวัดสตูล กับทีมเรียนของศูนย์ประสานการเรียนรู้เสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอโรงพยาบาลกันตัง (Trang LCC) ในฐานะ AI (Academic Institute)