คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจแนวทางการประเมิน รอบ 2/2559