ร่วมวางพวงหรีดคุณพ่อแปลก ชุมดี บิดานายปรีชา ชุมดี สาธารณสุขอำเภอปะเหลียน