ติดตามดูความเรียบร้อยและตรวจเช็คอุปกรณ์ที่จะใช้ในอาคารพนักงานรักษาความปลอดภัย (ป้อมยาม ) ร่วมกับช่างชัยยุทธ จงไกรจักร ช่างควบคุมงานการก่อสร้างคณะกรรมการก่อสร้าง และผู้รับเหมาก่อสร้าง