ร่วมอวยพรเซอร์ไพรส์วันคล้ายวันเกิดแก่ผู้เข้าอบรมในโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง  รุ่นที่ 30/2559