ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง ครั้งที่ 8/2559 โดยอาจารย์สุนทร ปราบเขต รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย