ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน TO BE NUMBER ONE จากจังหวัดปทุมธานี โดยมีท่านเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ โดยมีผู้บริหารสาธารณสุขตรัง หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับในครั้งนี้ด้วย