ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าในโอกาสครบรอบ 50 ปี  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา " การพัฒนางานสาธารณสุขไทย : สู่คุณค่าและความก้าวหน้าในวิชาชีพ" "กราบครู กอดเพื่อน เยือนถิ่นลูกสิรินธร "