พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง  โดยผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษาในครั้งนี้ด้วย