ร่วมพิธีประดับเข็มสัญลักษณ์สถาบันพระบรมราชชนก เข็มสัญลักษณ์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง และการถวายสัตย์ปฎิญาณเป็นข้ารองบาท สนองงานในพระราชดำริ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี