ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานการประชุมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเครือข่ายแกนนำรู้เท่าทันแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 1