สำรวจจุดติดตั้งไฟส่องสว่างถนนใหม่ เพื่อรองรับการเปิดอาคารป้อมยามวิทยาลัยร่วมกับนายช่างไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี