ร่วมงาน CONGRATUTION ผบก.รุ่นที่ 30 วสส.ตรัง ในโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 30/2559