นายสุทีป ภักดี นายกสมาคมคนพิการจังหวัดตรัง เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เพื่อเชิญร่วมพิธีเปิดป้ายสมาคมคนพิการจังหวัดตรัง และประสานความร่วมมือในการทำงานร่วมกันในการดูแลสุขภาพคนพิการ