ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบเข็มวิทยฐานะแก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 30/2559 โดยผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นตัวแทนรับมอบเงินเพื่อใช้เป็นทุนในการศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษาและรับมอบของที่ระลึ