ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานพิธีปิดการประชุมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเครือข่ายแกนนำรู้เท่าทันแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 1 การนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้ด้วย