ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ "แพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาของแผ่นดิน" ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2559 โดยมีนายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนกเป็นประธานเปิดงาน