ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้กำลังใจ คณาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ในการร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ "แพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาของแผ่นดิน"