ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เยี่ยมชมผลงานทางวิชาการและให้กำลังใจแก่นักศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกในการประชุมวิชาการระดับชาติ "แพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาของแผ่นดิน"