เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดนิทรรศการด้านการจัดการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก และแพทย์แผนไทยสินแห่งแผ่นดิน