ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย