ร่วมวางพวงหรีดคุณแม่คล้อย มีศิลป์ มารดานายบุญโยค นนท์ธีระรังสี หัวหน้างานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง