ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาด้านสาธารณสุขโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า ร่วมต้อนรับคณะกรรมการทุนโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า