ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ส่งมอบข้อสอบให้ อาจารย์วัฒนา แป้นน้อย หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรสาธารณสุขชุมชนและคณะกรรมการจัดเตรียมชุดแบบทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษการนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ สังเกตการณ์การจัดเตรียมชุดแบบทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษในครั