ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง