ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรม TO BE NUMBER ONE ตรังสัมพันธ์ TO BE ปี 2559 โดยมีท่านเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดงาน