นายวงศ์พัทธ์ รักษ์ศรี เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัยเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการที่ทางวิทยาลัยขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์บริเวณข้างเคียง