เข้าเยี่ยมพร้อมทั้งให้กำลังใจ นายไพฑูรย์ อัมรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเนื่องด้วย นายไพฑูรย์ อัมรัตน์ ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่