สำรวจและตรวจสอบบ่อบำบัดน้ำเสียของวิทยาลัยให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ