ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อน"อำเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท" ของอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยท่านกมล ประเสริฐกุล นายอำเภอกันตัง เป็นประธานการประชุม