เข้าร่วมงาน"Smart home & Smart City by CAT" สำหรับผู้บริหารหรือผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน การนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ร่วมเล่นเกมส์สร้างความสัมพันธ์ในครั้งนี้ด้วย