สำรวจจุดติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างถนนใหม่เพื่อให้มีความปลอดภัยและสะดวกแก่บุคลากร  และนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง