ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อน "กันตังอำเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท" โดยมีท่านกมล ประเสริฐกุล นายอำเภอกันตัง เป็นประธาน