ร่วมพบปะสังสรรค์กับนายมนตรี (บก. ช้าง) สังขาว สื่อมวลชนพร้อมทั้งครอบครัว