เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2559 โดยมีท่านกมล ประเสริฐกุล นายอำเภอกันตัง เป็นประธาน