ตัวแทน และช่างจากบริษัท ProSecure ตัวแทนจำหน่ายและติดตั้งกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ความปลอดภัย สาขาตรัง เข้าผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และคณาจารย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เพื่อมอบอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟไว้เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึ