ตัวแทนร้านหนังสือ B2S บีทูเอส สาขาโรบินสัน ตรัง เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เพื่อมาแนะนำหนังสือและมอบสิทธิพิเศษให้กับนักศึกษาเป็นบัตรสมาชิกส่วนลดโดยส่งเสริมให้นักศึกษาของวิทยาลัยรักการอ่านมากขึ้น