ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง จัดชุดการแสดงเวทีกลาง "ราชินี ศรีแผ่นดิน" ในงานมหกรรม ๗ รอบมหาราชินี สืบสานผ้าดี ดนตรี กวีศิลป์ ถิ่นนักษัตร มะเมียม้า ตรังธานี