เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อจัดซื้อวัสดุสำนักงานสมาคมคนพิการจังหวัดตรังและร่วมพิธีเปิดป้ายสำนักงานสมาคมคนพิการจังหวัดตรัง โดยมีท่านนิพันธ์ ศิริธร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน