คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมเดินรณรงค์กับเครือข่ายรณรงค์สื่อสร้างสรรค์ ต้านภัยแอลกอฮอล์