เข้าร่วมการประชุมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฎิบัติการ เครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (สวสท.) ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีนายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่  ให้การต้อนรับและเป็นประธานเปิดโค