คณาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมต้อนรับคณะจากกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 435 ในการตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ในโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในพื้นที่จังหวัดตรัง เพื่อ