ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ก้าวสู่ จังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ