สำรวจจุดติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างถนนใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้มีความปลอดภัยและสะดวกแก่บุคลากร  และนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง