ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารประชุม เพื่อพิจารณาเหรียญรางวัลเรียนดีของสถาบันพระบรมราชชนก