ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากร "เวทีสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำข้อตกลง (ธรรมนูญสุขภาพตำบล)"