ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา ร่วมต้อนรับนายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ ประธานมูลนิธิพัฒนาข้าราชการและคณะ ในโอกาสตรวจติดตามการดำเนินงาน "กันตังอำเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท" โดยนายกมล ประเสริฐกุล นายอำเภอกันตังกล่าวต้อนรับ ในโอกาสนี้ ดร.วิชาญ ส