ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมกิจกรรมด้วยรักและผูกพัน ตรังสัมพันธ์ สานฝัน TO BE NUMBER ONE โดยมีท่านเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังให้เกียรติเป็นประธาน โดยนักศึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร