เข้าร่วมงานวัฒนธรรมล้ำค่าสวยสง่าภูมิปัญญาไทย โดยมีนายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชนก เป็นประธานในพิธี